تنظیم وضغیت Num Lock دز زمان ورود به ویندوز

برای رفع این مشکل وارد برنامه REGEDIT 


شوید و کلید زیر را پیدا
کنید :


[HKEY_Current_User\Control
Panel\Keyboard]


یک مقدار رشته ای ( برای
اینکار Right click  در بخش راست  رجیستری و انتخاب گزینه String Value 
)


به نام
InitialKeyboardIndicators (  این مقدار به طور پیش فرض با مقدار صفر در
ویندوز XP موجود است

 


، در صورت عدم وجود این
رشته عینا رشته ای با همین اسم بسازید  ) ساخته  و به آن مقدار 2 
بدهید.


مقدار 2 باعث میشود که
ویندوز آخرین وضعیت کلید Num Lock را ضبط کند و در زمان ورود بعدی شما به


ویندوز  آخرین وضعیت
قبلی  این کلید را اجرا کند و   مقدار صفر ، کلید Num Lock را هنگام
ورود به ویندوز


خاموش نگه خواهد داشت.

/ 0 نظر / 41 بازدید